Program musí zaujmout

Základem úspěchu konference je zajímavý program. A to nejen ten odborný, ale i doprovodný. Na začátku je potřeba si uvědomit, že není jen pro vás, ale i pro velmi široké publikum. Co zajímá vás, nemusí zaujmout druhé. Záleží na tématu a jeho rozsahu v jakém chcete, aby prezentovala. Dopředu si musíte ujasnit, kterým směrem se chcete vydat. Příliš velký a obecný rozsah bude nutit přednášející zabývat se tématem velmi okrajově a nesdělí nám důležité detaily.

Prostor a technika jsou polovina úspěchu

Neméně důležitý je i výběr prostor, ve kterých se bude konference odehrávat. Ujasněte si, zda bude vše trvat jeden nebo více dnů. V případě několikadenního trvání, bude potřeba jak přednášející tak posluchače http://www.koucmarie.cz/reference/ ubytovat a zajistit jim celodenní stravování. Samotný přednáškový sál musí být vybaven moderní technikou. Dnes již nikdo nemluví či nečte z papíru. Samozřejmostí je předem připravená přednáška v některém počítačovém programu použitím s grafů, tabulek či obrázků, které dokonale uvedou posluchače do dané problematiky.